Szolgáltatások


A parkolóba történő behajtással az üzemeltető és a szolgáltatást igénybe vevők – ideértve a jármű vezetőjét és utasait – (a továbbiakban együtt: ügyfél) között, az itt rendezettek szerint, a jármű tárolására, megőrzésére és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződés jön létre, amelynek általános feltételeit a

 • – Parkolási Szabályzat,
 • – ÁSZF és a
 • – Transzfer-ügymenet
 • – Díjszabás
 • – az ügyfél és a vele szerződött utazási iroda között létrejött megállapodás egyes feltételei szabályozzák.

Az üzemeltető az egyéni ügyfelekre irányadó díjszabást kifüggeszti, a parkolási szabályzatról térítés ellenében másolat kérhető.

Az itt rendezett szabályok a parkoló céljára bekerített területen érvényesek. A kihajtást követően is érvényesek a szerződésből fennálló felelősségi szabályokra és a követelések rendezésére vonatkozó rendelkezések.
Bövebben >>>


Parkolás:

 • A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a parkolás a többi jármű mozgását, a ki- és beszállást, rakodást ne akadályozza.
 • A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A megengedett legnagyobb sebesség 15 km/h. A parkolási szabályzat és az általános szerződési feltételek a kapu vonalán történő áthaladástól érvényesek!
 • A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített biztonsági berendezések (kiegészítő mechanikus és elektronikus védelem – amennyiben van ilyen) bekapcsolása mellett tárolhatók.
 • Az ügyfél a gépjárművek kulcsait magánál tartja, a kulcsok őrzésére a személyzetnek nincs lehetősége. A kulcsok elvesztéséből eredő károk a járműtulajdonost terhelik.
 • Az üzemeltető a vis maior esetén a járműveket elmozdíthatja, ill. szükség esetén elszállíttathatja. Vis maiornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, ill. minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy- és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.
 • A be- és kihajtás során ellenőrzés és adatrögzítés történik.
 • A parkoló elhagyása során a személyzet a járművek elviteléhez való jogosultságot ellenőrzi.

Reptéri parkolás és transzfer

2220 Vecsés Almáskert út 18/A | +36 30 337 6767 | parkolas@parkolocentrum.hu | 47°24’26.7″N 19°13’37.9″E